За проекта

iCREATE проекта се изпълнява по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция.

 

Проектни партньори са:
•       Бургаска Регионална Занаятчийска Камара (БГ)
•       Дружество на артистите аматьори (ТР)
Период на изпълнение: 14 месеца (Март 2017 – Юни 2018)
Бюджет: 84 575,12 EUR

 

Цели
Повишаване на туристическата привлекателност на Странджанския  трансграничен район чрез съживяване на културното наследство и старите традиции и създаване неоходимата инфраструктура партньорство за прилагане на тези традиционни умения и тяхната успешна презентация.

 

Целеви Групи
Млади хора от Къркларели и Бургас и хората, които живеят в селските райони на Странджа. Местни занаятчии, които ще бъдат ангажирани в дейностите по проекта и ще получат възможност да популяризират своите умения и продукти.

Hit Counter