Proje Hakkında

CREATE projesi Interreg – IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği programı çerçevesinde uygulanmaktadır.

Proje Ortakları:

* Burgas Bölgesi Sanatkarlar Odası (BG)

* KAR-DER Kırklareli Amatör Ressamlar Derneği (TR)

Proje süresi: 14 ay (Mart 2017 – Haziran 2018)

Proje Bütçesi: 84 575,12 EUR

 

Projenin Başlıca Hedefleri

Kültürel mirası ve eski geleneklerin canlandırılması ve bu geleneksel beceri ve sanatların başarılı başarılı bir şekilde tanıtılması için gerekli işbirliklerin oluşturulması ve sonucunda Istranca/Yıldız Dağı sınır bölgesinin turistik cazibesinin arttırılması

Hedef Grupları

Kırklareli ve Burgas illerinin gençleri, Istrancanın kırsal alanlarında yaşayan insanlar, Proje faaliyetlerine dahil olacak ve kendi beceri ve ürünlerini tanıtmaya imkan bulacak olan yerel sanatkarlar

Hit Counter